Υπάρχει μόνο ένα μοντέλο Μηχανοργάνωσης στην ITmatic
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Μηχανοργάνωσης και Υποστήριξη  
ITmatic Integrated IT Management  

Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Μηχανοργάνωσης

Στην ITMATIC σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, ώστε η μηχανογραφική υποστήριξή της να συμβάλει αποδοτικά και αποτελεσματικά στην ανάπτυξή της. Αναλαμβάνοντας εξολοκλήρου τη μελέτη, τη δημιουργία, τον εκσυγχρονισμό και τη συντήρησή της, συνθέτουμε με εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, συστήματα πληροφορικής τόσο ξεχωριστά και μοναδικά όσο το profile και o χαρακτήρας της επιχείρησής σας.


ALL Inclusive. Το ευλιγκτο πρόγραμμα Διαχείρισης που γίνεται μοχλός ανάπτυξης

Με την ανάθεση διαχείρισης της μηχανοργάνωσής σας στην ITMATIC, δημιουργούμε το δικό σας πρόγραμμα ALL INCLUSIVE. Ένα πρόγραμμα ευέλικτο, προσωποποιημένο και εξειδικευμένο, που απελευθερώνει άμεσα πόρους και εκμηδενίζει ουσιαστικά τις πιθανότητες downtime.

All-Inclusive »
IT Management Services and Support for full Up-Time operation

All Inclusive IT Management Services

Υποστήριξη σε 5 level για full UPTIME λειτουργία

Το βασικό αντικείμενο της itmatic είναι η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών που μπορούν να στηρίξουν με τον καλύτερο και μακροβιότερο τρόπο το οικοδόμημα της μηχανοργάνωσης κάθε εταιρείας που επιλέγει να μας εμπιστευτεί.

Υποστήριξη »