Εταιρική Παρουσίαση

ITmatic οι ειδικοί στη Μηχανοργάνωση

Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης διαχείρισης Μηχανοργάνωσης

Στην ITMATIC σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, ώστε η μηχανογραφική υποστήριξή της να συμβάλει αποδοτικά και αποτελεσματικά στην ανάπτυξή της. Αναλαμβάνοντας εξολοκλήρου τη μελέτη, τη δημιουργία, τον εκσυγχρονισμό και τη συντήρησή της, συνθέτουμε με εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, συστήματα πληροφορικής τόσο ξεχωριστά και μοναδικά όσο το profile και o χαρακτήρας της επιχείρησής σας.

Δημιουργημένη από ανθρώπους που είναι απόλυτα εξειδικευμένοι, καταρτισμένοι και καταξιωμένοι στoν τομέα των infrastructure technologies, η ITMATIC διαθέτει ψηφιακές πιστοποιήσεις από τους κορυφαίους οίκους πληροφορικής όπως η Comptia, η Microsoft, η Cisco κ.α. Χάρη στην ικανότητα και την τεχνογνωσία των στελεχών μας, παρέχουμε επαγγελματικές λύσεις, εγγυημένα προϊόντα και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, ευέλικτα προγράμματα και, κυρίως, πλαίσια συνεργασίας, απόλυτα προσαρμοσμένα στο προφίλ, το μέγεθος, το αντικείμενο αλλά και την προοπτική των πελατών μας.

Αποστολή μας, η ολοκληρωτική και οριστική αντιμετώπιση του ενδεχομένου downtime, της αιφνίδιας δηλαδή δυσλειτουργίας ή διακοπής του μηχανογραφικού της συστήματος που μπορεί να αναστείλει και να εμποδίσει μέρος ή το σύνολο των ζωτικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η δημιουργία, δηλαδή, μιας πραγματικότητας στην οποία τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιείτε, μετατρέπονται σε συστήματα ασφαλείας και ώθησης για την εταιρική σας εξέλιξη και κερδοφορία.