Υπηρεσίες All-Inclusive

Υπηρεσίες IT Management All-Inclusive

ALL INCLUSIVE. Το ευέλικτο πρόγραμμα Διαχείρισης που γίνεται μοχλός Ανάπτυξης.

Με την ανάθεση διαχερίσης της μηχανοργάνωσής σας στην ITMATIC, δημιουργούμε το δικό σας πρόγραμμα ALL INCLUSIVE. Ένα πρόγραμμα ευέλικτο, προσωποποιημένο και εξειδικευμένο, που περιλαμβάνει το σύνολο των λύσεων, των εφαρμογών και των υπηρεσιών IT, που με την έναρξη λειτουργίας του, προσαρμόζεται αυτόματα στις επιχειρηματικές σας ανάγκες, απελευθερώνει άμεσα τις δυνατότητες των διαθέσιμων πόρων σας και εκμηδενίζει ουσιαστικά τις πιθανότητες downtime. ΑLL INCLUSIVE. Η επιλογή που περιέχει και τα βέλτιστα αποτελέσματα και την ταχύτερη δυνατή απόσβεση του αρχικού κόστους επένδυσης για κάθε επιχείρηση.


Γιατί με συμφέρει η επιλογή προγράμματος ALL INCLUSIVE;

  1. Γιατί είναι τόσο μοναδικό όσο εγώ, αφού δημιουργείται πάνω ακριβώς στις δικές μου ανάγκες και απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της επιχείρησής μου, το σημείο που βρίσκεται, το μέγεθος του προσωπικού μου και τις λογικές και ρεαλιστικές ανάγκες της
  2. Γιατί μου προσφέρει άμεσα και ουσιαστικά προνόμια όπως σταθερό ετήσιο κόστος, καθημερινό κεντρικό έλεγχο ορθής χρήσης και δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
  3. Γιατί θωρακίζει και προστατεύει την εταιρία μου καθώς περιλαμβάνει συχνές διαδικασίες συντήρησης, πρόληψης βλαβών, σταθερή εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση και τακτική εκπαίδευση του προσωπικού μου, που εκμηδενίζει οποιαδήποτε περίπτωση δυσλειτουργίας από ανθρώπινο παράγοντα
  4. Γιατί προσθέτει έναν πολύτιμο σύμμαχο στο δυναμικό μου, με έναν κεντρικό και υπεύθυνο διαχειριστή μηχανοργάνωσης, εφαρμογή κοινής στρατηγικής ανάπτυξης, δημιουργία μακρόπνοης σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας, καθοδήγηση σε εύστοχες και ποιοτικές αγορές και αντικειμενική αξιολόγηση τρίτων αλλά και του συνολικού έργου
  5. Γιατί εξασφαλίζω την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπιση προβλημάτων, σε ετήσια βάση, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, και με τον πλέον εύστοχο και αποτελεσματικό τρόπο
  6. Γιατί στην ουσία μου εξοικονομεί χρόνο και χρήμα, με χαμηλές τιμές στην προμήθεια εξοπλισμού, μηδενικό κόστος σε ένα εύρος υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην αρχική μας συμφωνία και αέναη λειτουργία άρα και κερδοφορία της επιχείρησής μου