Υποστήριξη

Banner ITMATIC 1020x450_5

Υποστήριξη σε 5 level για full UPTIME λειτουργία

Το βασικό αντικείμενο της itmatic είναι η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών που μπορούν να στηρίξουν με τον καλύτερο και μακροβιότερο τρόπο το οικοδόμημα της μηχανοργάνωσης κάθε εταιρείας που επιλέγει να μας εμπιστευτεί. Αυτό γίνεται σε 5 επίπεδα, τα οποία είναι:

  • Μελέτη έργου
  • Διαμόρφωση φυσικού χώρου εγκατάστασης
  • Οργάνωση μηχανογραφικού συστήματος και Networking
  • Software – Hardware Support και After Sales Service και
  • ΙΤ administration και Management.

Με άξονες λειτουργίας το ανώτερο επίπεδο τεχνογνωσίας και επαγγελματισμού και με επιλογή προϊόντων και εφαρμογών αποκλειστικά υψηλών προδιαγραφών και αξιοπιστίας, κάθε έργο με τη σφραγίδα ITMATIC αναδεικνύεται σε επωφελή επένδυση και σταθερό στήριγμα ανάπτυξης εργασιών.


Τα επίπεδα υποστήριξης ITMATIC αναλυτικά

LEVEL 1 ~ Mελέτη Σχεδιασμός Εγκατάστασης Φάσεις Υλοποίησης.

Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε συνοδεύεται, μετά από καταγραφή των λογικών σας αναγκών, από μελέτη που υποδεικνύει εμπεριστατωμένα, με διαφάνεια και επαγγελματισμό, το τι απαιτείται, το πως θα γίνει και το εκτιμώμενο ύψος της δαπάνης υλοποίησης.

LEVEL 2 ~ Διαμόρφωση Υποδομών Φυσικού Χώρου.

Η πιο στέρεα βάση για το οικοδόμημα της μηχανοργάνωσης είναι ο χώρος εγκατάστασής της, ο οποίος αποκτά τις κατάλληλες υποδομές για τις καλωδιώσεις ρεύματος και δικτύου, τη φιλοξενία, τη στέγαση αλλά και την προστασία των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

LEVEL 3 ~ Oργάνωση και Παραμετροποίηση System και Networking.

O εξοπλισμός που αφορά server, τερματικά, περιφερειακά, αλλά και οι επεμβάσεις, προσθήκες και εργασίες για την τηλεφωνική και δικτυακή σύνδεση της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ρεαλιστικές της ανάγκες και πάντα με γνώμονα την άριστη και απρόσκοπτη καθημερινή της λειτουργία.

LEVEL 4 ~ Software – Hardware Support και After Sale Services.

Το σύνολο των παραμετροποιήσεων, η εγκατάσταση, αναβάθμιση και αντικατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού, ο εφοδιασμός εφαρμογών πληροφορικής και υπηρεσιών cloud αλλά και η άμεση value for mοney ανταπόκριση, ώστε να εξυπηρετούνται με τον ιδανικότερο τρόπο εταιρεία, διεύθυνση και εργαζόμενοι.

LEVEL 5 ~ IT Administration και Management.

H κάθετη διαχείριση του τμήματος IT της επιχείρησης που περιλαμβάνει καταγραφή αναγκών, συμβουλευτικές υπηρεσίες και προτάσεις, τακτική συντήρηση Η/Υ και έλεγχο συστημάτων, καθώς επίσης άμεση επέμβαση και επίλυση θεμάτων που προκύπτουν.